Trasa rowerowa do Grodu Raciąż
więcej info o grodzisku: https://borytucholskie.net/grodzisko-w-raciazu/